dimecres, 1 d’octubre del 2014

Crònica Agost - Setembre - Octubre 2014

Crònica Octubre 2014


 • Dimecres 1, reunió de pares de segon curs de catequesi  i de postcomunió.


 • Divendres  3, 20’00 h, reunió de catequistes a ca ses monges.
 • Dissabte 4, festa de Sant Francesc d’Assís. les 20’30, a l’església parroquial  concert de la Coral Sant Julià i de la coral del Col·legi Mallinckrodt, de Dortmund, a Alemanya, una coral composta per alumnes ex alumnes i pares del col·legi. Aquest concert ha anat precedit per unes peces de guitarra a càrrec de Guillem Noguera.

 • Diumenge  5, a les 18 h, Missa a Sant Blai.
 • Dimecres 8, reunió d’animadors de les assemblees familiars. 
 • Dijous 9, reunió de preveres de l’Arxiprestat  de Migjorn a Campos.
 • Dissabte 11, a les 18 h, Missa de començament de la Catequesi.
 • Dilluns 13, a les 17 h, Missa de Fàtima en es Palmer.
 • Dijous dia 16, dia de la Fira. Portes obertes de l’Església Parroquial.
 • Diumenge  19, Amb el lema Reneix l’alegria, celebram el Domund. La col·lecta per les missions ha pujat 1.289  €.
 • Dies 20, 21 i 22, animació missionera a càrrrec del P. Arsenio Díez, redemptorista. El dilluns dia 20 ha  tengut una trobada amb els animadors de les Assemblees familiars. El dimarts, una dotzena d’assemblees s’han reunit  i han estat visitades pel P. Arsenio. I el dimecres hi ha hagut una celebració a l’església parroquial.
 • Diumenge 26, canvi d’hora. A les 20 h, concert de l’Orquestra de Cambra a l’església de sa Ràpita.
 • Dimarts 26, visita d’alguns membres del secretariat diocesà de Confraries. S’han trobat amb els responsables de l’Assocaició de Confraries de Campos i amb el rector.
 •  Dijous 30, trobada de lectors de la Paraula de Déu.    

Baptismes:
Dissabte 11, Elisa Reus Fullana i Júlia Vicente Martín
Diumenge 26 , Tomeu Carrió Barceló  i Angels Melià Vicens

Matrimoni:
Jordi Costa Rigau amb Sandra Paino Manzanera

Defuncions:
+ Maria Alzamora Sansó
+Miquel Lladó Ayarte.
+Miquel Ballester Gayá
+Jaume Barceló AdroverSetembre 2014


 • Dimarts 2, reunió del Consell Pastoral  per  preparar  la festa de l’Obra.
 • Diumenge 7, festa del Sant Crist de la Salut, a Sant Blai.
 • Dilluns 8, Missa a ca ses monges. Cada dia 8 recordam el traspàs de Sor Maria Rafela i pregam per la seva prompta beatificació.
 • Dimarts 9 i 16, reunió de catequistes  
 • Dilluns 15. Avui s’ha fet public el reconeixement de les virtuts de Sor Maria Rafela. És una passa important en el camí vers la beatificació.
 • Diumenge 21, CXLI festa de l’Obra i XX aniversari de la Dedicació del Temple Parroquial.


 • El dissabte a les 20’30 h completes i a continuació sopar a la fresca. L’agrupació de Pinyol Vermell  posa en escena Sa Mestra de Campos, en homenatge als 200 anys del naixement de Sor Maria Rafela.  Es tracta d’una representació que conjuga la dança i les escenes de la biografia de la nostra païsana.
 • El diumenge 21 la Missa solemne animada per la Coral Sant Julià  s’ha celebrat a les 20’30 h.  S’han recollit  2.798’90 €  que es corresponen al sopar (1.680’00) i a la col·lecta 1.118’90 €.
 • Els dies 23, 24 i 25 hi ha la inscripció a la Catequesi, de 5 a 7 en el club l’estel.  És la inscripció de comunió, postcomunió, adolescents i confirmació.
 • Dissabte 27. La Coral Sant Julià organitza un taller de cant litúrgic i de veu. El dirigeixen Ricard Terrades i Pilar Riera.
 • Divendres 26. La Confraria de la Mare de Déu de la Soledat ha retut un homenatge a les missioneres dels Sagrats Cors que varen col·lborar en l'elaboració de les túniques de penitents fa més de 25 anys. Després de la Missa en la qual hem celebrat la memòria de la Mare de Déu de la Soledat, hi ha hagut un parlament de Tomàs Garcias. A continuació el president de la Confraria Sebastià Cantallops ha lliurat un diploma a Sor Maria Cifre, Sor Francisca Gayà, Sor Isabel Planisi i Sor Margalida Mascaró. La festa ha acabat amb una exhibició de ball de bot i amb un refresc. 
 • Diumenge 28. La comunitat educativa del col·legi Fra Joan Ballester participa en la celebració de l'Eucaristia a les 12h a l'església parroquial. Alumnes, professors i pares intervenen en les distintes parts de la Missa. Un grup d'alumnes ajudats pels professors de música han animat el cant. Ha presidit l'Eucaristia Mn. Miquel Gual, vicari episcopal d'ensenyança. 


Baptisme                                                    
Dissabte 13, Pere Obrador Sánchez, Maria Lladó Manresa, Alba Morell Morey i Andreu Portell Bonet.
Diumenge 28,  Alberto Fuster Henares i Guillem Roser Mas.

Matrimoni
Dissabte 6, a Sa Ràpita, David Caldés González i Aina Mª Vadell Mercadal.
Dissabte 20, Maria Covas Medina i Pedro López Burguera.

Defuncions
Magdalena Alomar Socias.
Joan Rigo Moll.
Águeda Sánchez García.
Antònia Vadell Lladó.
Margalida Orell Ballester.
Stephan Dieter Horst.
Magdalena Oliver Rosselló.
Maria Mesquida Vicens.


Agost  2014  

Dimarts 12, es munta el llit de la Mare de Déu.


- Dimarts 12, 19 h, reunió del Consell pastoral per preparar la festa de la Mare de Déu d’agost.
- Dimecres 13, Missa en el Palmer.
- Divendres 15, festa de l’Assumpció de la Mare de Déu. El vespre a les 20’30 h, Missa solemne. La Coral Sant Julià anima el cant. Presideix  i  predica el P. Pere Vallespir, TOR, recentment ordenat de prevere.  La col·lecta per les obres ha pujat 1050 €.
- Dissabte 16, a sa Ràpita, Concert Orquestra de Cambra.

Baptisme                                                    
Dissabte 9, Sergi Barceló Vico.
Diumenge 31, Baptisme de Maria Ginard Riera.

Primera Comunió
Dissabte 2, Francesca i Aina Ginard Caldentey.

Matrimoni
Dissabte 16 Matrimoni de Sandra Hurtado Llompart i Alexis Pérez Barceló.

Defuncions
Joan Vidal Garau.
Antoni Sacarés Escalas.
Miquela Ollers Amorós.
Lluïsa Mas Fuster.