dimecres, 14 de febrer del 2018

Dimecres de cendra
És cert que tots els dies són sants i bons per a qui està en gràcia de Déu, però també ho és que fàcilment podem deixar que s'apagui la gràcia en nosaltres si no exercitam el nostre esperit. Per això hem d'agrair tant a l'Església que, amb el retorn de la Quaresma, ens recordi cada any que ara és l'hora favorable, el dia de la salvació.

No es tracta de complir unes normes per tranquil·litzar la consciència o per assolir la satisfacció d'haver superat una prova. És qüestió, més aviat, d'intensificar uns exercicis que es haurien d'acompanyar tot l'any, com l'atleta que augmenta la càrrega d'entrenament en acostar-se al punt culminant de la temporada.

Pregària, almoina i dejuni. Millorar el to de la nostra relació amb Déu, del lliurament generós envers els altres i del consol sobre nosaltres mateixos que ens proporciona una adequada autoestima. Sense fer-ne ostentació. No és cap mèrit ni cap repte. Simplement ens fa bé.
La Missa de cada dia.