dijous, 18 d’agost del 2016

ArtNit Campos 2016 al nostre Temple parroquial


El Temple parroquial ha restat obert des de les 7 de l’horabaixa fins a la mitja nit

La visita a l’església parroquial, a més del conjunt del temple i la seva retaulística, ha permès veure:

1) El Llit de la Mare de Déu, obra de l’escultor Tomàs Vila (1930), que emmarca la bella talla de la Mare de Déu morta, escultura en xiprer de Joan Sala (1529).2) La Dormició de la mare de Déu de Sant Blai, composició en pintura i terra cuita. Es tracta d’un «mostrador» de la mort de la Verge Maria, amb els apòstols que assisteixen al seu trànsit. Aquest mostrador el fabricà el Fuster de Campos M. Guillem Lladó, Veler. El pintà i dorà el Sr. Vicenç Matas Guardiola, escultor i dorador de Palma (1828-1887). El va pagar el P. Thomàs Alou i va quedar col·locat a la capella de la Mare de Déu de l’Església de Sant Blai el 30 de gener de 1869. Recentment ha estat restaurat per un equip de voluntaris que duen entre mans el manteniment del Museu Parroquial.
3) L’obra de Andrés Michelena: Super’s Ready, R. U. Ok? 

Any: 2015 

Tècnica : Metacrilato-Vinyl (Veure informació annexe) 

Col·lecció particular Joan Guaita