MISSIONERES DELS SAGRATS CORS DE JESÚS I MARIA


Fundades a Campos l’any 1891 per Sor Maria Rafela, les Missioneres dels Sagrats Cors tenen com a trets propis, la de dicació a la catequesi, l’acompanyament de les al·lotes i les dones i la implicació en la vida parroquial. El carisma propi de les missioneres conjuga la contemplació i l’acció apostòlica i en els 126 anys que duen de vida com a congregació religiosa, sempre han estat vinvulades a Campos i hi han deixat una profunda impromta pastoral.

Actualment les Missioneres están presents en la catequesi parroquial, en la cura del temple, en la celebració litúrgica, en l’acompanyament dels malalts i en la iniciació a la pregària. 

Cada any a casa seva es fan els exercicis espirituals en la vida diària i són moltes les persones que troben en les portes obertes del Convent una paraula i una ajuda. 

Estan presents a Campos, Llucmajor, Palma, Pollença i Santa Llúcia, i a Catalunya, Navarra, Extremadura, República Dominicana, Rwanda, Puerto Rico, Mèxic i Guatemala, en una trentena de comunitats. 

Contacte:
Missioneres dels Sagrats Cors de Jesús i de Maria.
Carrer pare Alcina, 11, 07630 Campos. Tel.: 971 65 08 48 

www.mmsscc.org

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada